Written by: Posted on: 16.07.2014

Инструкция bosch dus 20 plus

У нас вы можете скачать книгу инструкция bosch dus 20 plus в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

II, 27 Cabanillas del Campo Tel.: Substitua as pilhas ou baterias. Per aprire il coperchio del vano batterie 9 premere il bloccaggio 10 e rimuovere il co- perchio del vano batterie. Premendo nuovamente il tasto di mi- Tra le misurazioni singole il raggio laser resta attivato.

Impostare la lunghezza desiderata. Per visualizzare il risultato finale, pre- mere nuovamente il tasto di misurazione 2 [ Bosch Power Tools 1 92A 23J Tali funzioni so- no scaricabili dai relativi Store, in base al dispositivo terminale. Prendere nota delle misurazioni, per poter confrontarne la precisione in un secondo momento. Manutenzione ed assistenza Manutenzione e pulizia Avere cura di tenere lo strumento di misura sempre pulito.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione del prodotto. Richt de laserstraal niet op personen of dieren en kijk niet zelf in de directe of reflecterende laserstraal. Daardoor kunt u perso- nen verblinden, ongevallen veroorzaken of het oog beschadigen. Product- en vermogensbeschrijving Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het meetgereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Automatische uitschakeling na ca. Als referentievlak voor de meting is na het inschakelen de achterkant van het meetge- reedschap gekozen. Plaats het meetgereedschap op het gewenste startpunt van de meting bijv. Druk voor het inschakelen van de laserstraal kort op de meettoets 2 [ Druk voor het meten kort op de meettoets 2 [ ].

De meetwaarde wordt onderaan op het display weergegeven. Meet daarna breedte, lengte en diepte na elkaar zoals bij een lengtemeting. Tussen de drie metingen blijft de laserstraal ingeschakeld. Het meetgereedschap kan alle afstanden indirect meten die in het verticale niveau van het meetgereedschap liggen. Voorwaarde voor een correcte berekening van de oppervlakte is dat de eerste geme- ten lengte in het voorbeeld de ruimtehoogte H voor alle deelvlakken hetzelfde is. Als referentieniveau voor de hellingsmeting dient de linkerkant van het meetgereedschap.

Knippert de indicatie tijdens de meting, dan werd het meetgereedschap te sterk zijdelings gekanteld. Zodra de tweede meting is afgesloten, verschijnt het resultaat van de tweede oppervlaktemeting onderaan op het display.

Om het eindresultaat weer te geven, drukt u opnieuw op de meettoets 2 [ Bosch Power Tools 1 92A 23J Dat kan aan de afstand van beide toestellen tot elkaar of aan het meetobject zelf liggen. Lokale gebruiks- beperkingen, bijv. Noteer de metingen om op een later tijdstip de nauwkeurigheid te kunnen vergelijken. Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen.

Explosietekeningen en informatie over ver- vangingsonderdelen vindt u ook op: Alla batterier ska bytas samtidigt. Laserbrillene gir ingen fullstendig UV-beskyttelse og reduserer fargeregistreringen. Ved lagring av en ny verdi slettes alltid den eldste verdien. Vaihda paris- tot tai akut.

Aktivoi mittaustoiminto painikkeella 7 [Func] tai mittauspainik- keella 2 [ 1 92A 23J Poistu yhteenlaskutoiminnosta painamalla painiketta 7 [Func]. Polska Robert Bosch Sp. Однозначная идентификация Вашего измерительного инструмента возможна по серийному номеру 11 на заводской табличке. Техническая документация хранится у: Чтобы открыть крышку батарейного отсека 9, нажмите фиксатор 10 и снимите крышку батарейного отсека. Вставьте батарейки или аккумуляторные батареи.

Следите за правильной полярностью в соответствии с изображением на вну- тренней стороне крышки батарейного отсека. Для выбора плоскости отсчета нажмите кнопку 4. После каждого включения измерительного инструмента плоскостью отсчета является задняя кромка. При повторном нажа- Погрешности измерения могут быть, учиты- вая специфику применения, большими чем при прямом измерении расстояния.

Для повышения точности измерения мы рекомендуем использовать штатив принадлежность. В перерыве между отдельными измерениями лазерный луч остается включенным. Следите за тем, чтобы измерительный инструмент находился на той же высоте, что и искомая точка измерения.

Настраиваемая минимальная длина составляет 0,1 м, максимальная длина составляет 50 м. Выберите режим разметки Задайте желаемую длину. Функции памяти Значение или результат каждого отдельного измерения сохраняется в памяти автоматически. Отображение сохраненных значений Доступны максимум 30 значений измеренных значений или конечных резуль- татов.

Выберите функцию памяти 1 92A 23J Для отображения конечного результата нажмите еще раз кнопку измерения 2 [ Указание: При измерении длины результат отображается сразу. Чтобы выйти из режима сложения, нажмите на кнопку 7 [Func].

В зависимости от оконечного устройства их можно скачать в соответст- вующих магазинах. После запуска приложения Bosch устанавливается связь между оконечным мо- бильным устройством и измерительным инструментом. При нахождении не- скольких активных измерительных инструментов выберите подходящий изме- рительный Запротоколи- руйте измерения с тем, чтобы впоследствии можно было сравнить точность.

Монтажные чертежи и информацию по за- пчастям Вы найдете также по адресу: Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и при- ёмных пунктов Вы можете получить: Тези очила служат за по-доброто наблюдаване на лазерния лъч, те не предпазват от него.

Всяко ползване на тези термин и символи от Robert Bosch GmbH е съгласно лиценз. Описание на продукта и възможностите му Моля, отворете разгъващата се страница с фигурите на измервателния уред и, докато При продължител- но съхраняване в уреда батериите и акумулаторните батерии могат да короди- рат и да се саморазредят. Осветление на дисплея Осветлението на дисплея е включено. Ново натискане на бутона за измерване Непрекъснатото измерване се изключва автоматично след 5 min.

Съгласно принципа на работа грешките при измерването могат да са по-големи от тези при директно измерване. За подобряване на точността на из- мерване препоръчваме ползването на статив не е включен в окомплектовката. Между отделните измервания лазерният лъч остава включен. Измерените стойности за раз- 6. Стартирайте функцията за пренасяне на дължина с бутона за измерване 2 [ ] и бавно се отдалечете от началната точка. Запаметяване на измерени стойности Стойността, респ. Запаметени стойности Могат да бъдат извиквани най-много 30 стойности измерени стойности или крайни резултати.

Изберете функцията Запаметяване 1 92A 23J За да покажете резултата, натиснете отново бутона за измерване Упътване: При измерване на дължина веднага се показва резултатът. За излизане от режима на събиране натиснете бутона 7 [Func]. Това може да се дължи на разстоянието между двете устройства или на самия измерван обект. За по-добро виждане на лазерния лъч при силна околна светлина използвайте очилата 18 не са включени в оком- плектовката и лазерната целева плочка 17 не е включена в окомплектовката или засенчете целевата повърхност.

Отнасяйте се специално към приемащата леща 14 със същото внимание, с което се отнасяте към очила или обектив на фотоапарат. При необходимост от ремонт предоставяйте измервателния уред в чантата Правата за изменения запазени. Доколку се подолго време складирани, батериите може да кородираат и да се испразнат. Измерените вредности за трасата 6. Тие може да се преземат во соодветните продавници во зависност од терминалот. Zamenite baterije odnosno akumulatorske baterije. Prva merna vrednost se prikazuje gore na displeju.

Merni alat se automatski prelazi sa jednog na drugi status. Zamenjati morate vedno vse baterije oz. Uporabite samo ba- terije ali akumulatorske baterije enega proizvajalca in z enako kapaciteto. Razdalja, ki jo je treba iz- meriti, utripa na prikazu za merjenje prostornine 1 92A 23J Za prikaz rezultata ponovno pritisnite tipko za merjenje 2 [ Opozorilo: Aktivirajte funkciju mjerenja pritiskom na tipku 7 [Func] ili pritiskom na tipku 2 [ Bosch Power Tools 1 92A 23J Prva izmjerena vrijednost prikazuje se gore na displeju.

Vajaduse korral kasutage sellistel pindadel laserkiire sihttahvlit 17 lisatarvik. Baterijas ar akumuliatorius pakeiskite. Visada kartu pakeiskite visas baterijas ar akumuliatorius. Naudokite tik vieno gamin- tojo ir vienodos talpos baterijas ar akumuliatorius. Matavimo prietaisas kiekvieno matavimo metu kontroliuoja, ar funkci- ja atliekama tinkamai. You may need this guide again in the future, so please be sure to keep it.

Before you start, please read these instructions carefully Direct code set up Example: Find the code for your device in the Code list page 67 - Codes are listed by device type and brand name. It is possible to change the mode of any device key. The table below lists some of the possibilities.

A Try all the codes listed for not operate your your brand. B Try the search device s? Try repeating the Direct properly?

Auch ist es besser keine nachladbare Batterien zu verwenden. Die Codes sind nach Markennamen geordnet. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Cambio de modo de aparato Es posible cambiar el modo de cualquier tecla de aparato.

A tabela abaixo apresentada enumera algumas das possibilidades: Het LED-lampje gaat branden ten teken dat de afstands- bediening werkt. Vergeet niet dat de teletekst functies bij verschillende merken televisies anders gebruikt worden, het is dus mogelijk dat niet alle teletekst functies van uw originele afstandsbedien- ing op onze ONE FOR ALL 2 aanwezig zijn.

Extra Functies Volume Punch Through Het is mogelijk om het volume van bepaalde apparaten gelijktijdig te gebruiken. Als u een video aan het kijken bent, kunt u het volume een TV functie aanpassen zonder dat u eerst de TV toets drukken moet. De tabel hieronder geeft enkele mogelijkheden aan: Uw merk staat niet vermeld Probeer de zoekmethode op in de codelijst?

B probeer de zoekmethode op pagina Onze website heeft vele voordelen: Blue Sky CS Electronics Curtis Mathes Blue Star Cybertron Bondstec D-Vision Boots Daewoo Bosch Elin Fujitsu Elite Fujitsu General Elman Funai Elta Furichi Hanseatic Interactive Interbuy Hantarex Interfunk Korting Masuda Kosmos Kotron Matsui Koyoda Kraking Kuba Nakimura Otto Versand Naonis National Pacific Protech Salora Salsa Proton Sambers Provision Samsung Skantic Teac Skymaster Skysonic Sliding Smaragd Soemtron Tomashi Wega Tongtel Wegavox Toshiba Welltech Weltblick Weston Wharfedale Logik Prinz Lumatron Profitronic Lux May Proline Luxor Prosco Magnavox Prosonic Magnum Protech Manesth Suntronic Sunwood Supra Symphonic Tandberg Tashiko Tatung Tchibo Teac Tech Line Find the code for your device in the Code list page 66 - For en mere detaljeret forklaring af Tekst-TV og hurtigtekst, se venligst i brugsanvisningen til dit TV.

Skemaet nedenfor lister nogle af mulighederne. Finn koden for ditt apparat i kodelisten side 66 - Eri televisiot ohjaavat teksti-tv-toimintoja hieman eri tavalla ja kaikkia teksti-tv-toimintoja ei ole aina saatavilla. Koodi voidaan asettaa suoraan ks. Вам может понадобиться это руководство и в будущем, поэтому обязательно сохраните его.

Также желательно, не использовать аккумуляторы. Более подробное описание режимов телетекста и Fastext Вы можете найти в руководстве к телевизору. Обратите внимание, что в Перед началом, пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции. Установка прямого кода настройки Пример: Найдите код устройства в Списке кодов страницы 66 - Коды сортируются по типу устройства и марку.

Режим поиска позволяет найти код для устройства путем поиска среди всех кодов, содержащихся Существует возможность изменить режим любой клавиши выбора устройства.

Код можно установить напрямую с. Чтобы изменить клавишу выбора устройства, см. Дополнительные функции Регулировка громкости в режиме VCR Существует возможность использовать некоторые функции телевизора, видеомагнитофона одновременно. В таблице перечислены некоторые из возможностей: B Попробуйте метод поиска на стр. Повторите установку должным образом? Brionvega Daytek Britannia Daytron Brother de Graaf Bruns Decca Bush Deitron Europhon Gericom Giant Excel Goldfunk Expert Goldhand Exquisit Goldline GoldStar Fagor Family Life Fenner Hitachi Jubilee Kaisui Kambrook Logix Mistral Electronics Luma Mitsubishi Lumatron Mitsuri General Mivar Onwa Powerpoint Prandoni-Prince Opera Precision Optimus Premier Optonica Prima Princess Orbit Orion Prinston Saba SilverCrest Singer Saccs Sagem Sinotec Sinudyne Saisho Teac Toshiba Towada White Blue Sky Westinghouse Windsor Bondstec Windstar Brandt Windy Sam Brandt Wintel Electronique World-of-Vision Brinkmann Graetz Memphis Granada Metronic Metz Grandin Grundig Micormay Micromaxx Migros Saba Texet Thomson Saisho Salora Thorn Samsung Thorn-Ferguson Tokai Sansui Tokiwa This product will be replaced free of charge if it has been proven to be defective within the one 1 year warranty period.

About the Author: Ян