Written by: Posted on: 06.07.2014

Инструкция рд 39 7 904 83

У нас вы можете скачать книгу инструкция рд 39 7 904 83 в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Порядок разработки, аттестации, утверждения и регистрации отраслевых стандартных образцов для неразрушающего контроля объектов железнодорожного транспорта взамен РД РД Станция для проведения испытаний вспомогательных электрических машин электровозов РД Стенд для проверки щитовых электроизмерительных приборов РД Стенд для обкатки компрессоров холодильных установок РД Стенд для испытания генераторов постоянного тока РД Испытательная станция электровозов РД Типовое техническое задание РД Требования к программам и методикам приемочных испытаний РД Машины электрические вращающиеся тяговые постоянного тока.

Машины электрические вращающиеся тяговые переменного тока. Требования безопасности РД Основные положения взамен РД Методические указания по выбору и применению в тяговых трансмиссиях РД Колеса цельнокатанные, бандажи и оси колесных пар подвижного состава.

Технические требования РД Измерительно-вычислительные комплексы, применяемые при испытаниях подвижного состава. Общие требования РД Бесконтактные термометры для контроля нагрева буксовых узлов подвижного состава.

Инструкция за механизма на обработване на лични данни. Стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията. Правила за организацията и дейността на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията.

Статут на вътрешния одитор в община Борован. Структура на общинска администрация Борован. Общински план за развитие на Община Борован г. Отчет на Кмета на Община Борован. Правила за достъп до обществена информация. Общинска стратегия за равноправно интегриране на ромите в обществения живот в Община Борован Регистър на декларациите по чл.

Общинска програма за управление на отпадъците на Община Борован г. Покана за публично обсъждане на годишен отчет за изпълнението на бюджет за г. Състав на Общински съвет в Община Борован. Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет в Община Борован, обл. Враца мандат г. Протоколи от заседания на Общинския съвет. Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за г.

Списък на административните услуги. Правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Борован. Заявление за достъп до обществена информация. Материали за предстоящо заседание на Материали за извънредно заседание на Общински съвет - Борован на Материали за предстоящо заседание на общинския съвет на Материали за предстоящо заседание Материали за заседание на Материали за заседение за Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор.

Кръгла маса по проблемите на ромската общност се проведе в община Борован. Вид на търга - с явно наддаване. Тръжната документация за участие се закупува срещу 30 лв. Рискът от забава или изгубване на документацията е на участника. Специални изисквания към участниците в търга за банковия офис: Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от Търгът ще се проведе на Търг алкохол Митница Свищов - първа процедура.

Митнически инспектор Акцизи Лом. Началник на отдел ПК Видин. Главен експерт ПК Видин. Видин и Връшка чука. Търг алкохол Митница Свищов втора процедура. Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в административната сграда на Митница Пловдив.

Обява за участие в търг с явно наддаване отдаване под наем на обекти в Административната сграда на Митница Пловидв. Обява за участие в търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти на територията на Митница Русе.

Обява за участие в търг за отдаване под наем на обекти в административната сграда на Митница Видин. План на Агенция "Митници" и изпълнение - г. Приходи, събрани от Агенция "Митници", - г. План на Агенция "Митници" и изпълнение на плана за и г. Приходи, събрани от Агенция "Митници", за периода - г.

План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за периода януари - юли г. Списък допуснати нач на отдел Видин. Обява за участие в търг за отдаване под наем на помещение в сградата на Митница Аерогара София. Списък допуснати главен счетоводител ЛОМ. Началник на МБ София-изток и Пирдоп. План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за периода януари - август г. Обява началик митница Свиленград 3. Обява за 4 щ. План и изпълнение на плана на Агенция "Митници" за периода януари - септември г.

Обява експерт Анти Бургас. Списък допуснати МБ Свищов. Vatretsni pravila za ob. Искания за автономни тарифни квоти в ЕС от 1 Юли г. Искания за суспендиране на митата в ЕС от 1 Юли г. Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект на територията на Митница Видин. Plashtane 3 S COT. Допуснати кандидати за експерт в АНТИ. Списък на недопуснати кандидати АНТИ.

Списък с допуснати кандидати за конкурс за 1 щ. Списък защита концепция Свиленград. Протокол за избор на борсов посредник. Списък с допуснати РМИ Свиленград.

Протокол от работата на комисията публикуван на Договаряне без обявление с предмет "Абонаментно обслужване на програмен продукт "Бизнес процесор Конто 66" за нуждите на Агенция "Митници"".

Обява за 1 бр. Obiava stolichna pochistvane TS stolichna pochistvane Ykazania stolichna pochistvane Dogovor stolichna pochistvane Обява държавен експерт МО. Обява за нач сектор АЗ, Столична. Обява началник на отдел БН Столична. Протокол от работата на комисията, публикуван на Препоръка на Съвета за Митническо Сътрудничество от 27 юни г.

Договор за поддръжка на котел ТПК "Радецки". Списък допуснати кандидати МИ Лом. Договор за поддръжка на ел. Списък недопуснати кандидати МИ Лом. Съобщение за отваряне на ценови оферти. Плащане по договор за съхр. Плащане по договор за съхран. Ръководство за попълване на заявление за намеса на митническите органи на български.

Ръководство за попълване на заявление за намеса на митническите органи на английски. Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на обект в сградата на митница Аерогара София.

Обява за търг за огдаване под наем на обект в сградата на Митница Аерогара София. Допълнително споразумение към Дог. Не допуснати Столична БН.

Списък допуснати РМИ Аерогара. Списък с недопуснати РМИ Аерогара. Дог лицензи поз 1. Плащане по дог Югозап. Дог М Варна съхр. Плащане по дог м. ПЛ М Г. Публична покане електронен подпис. Обява ст счетоводител Бургас. Обява юрисконсулт Митница Бургас. Търг алкохол Митница Свищов трета процедура. Raz 2 parking Обява за участие в търг за отдаване под наем на обест в административната сграда на Митница Аерогара София.

Обява за участие в търг за отдаване под наем на ообект в административната сграда на Митница Аерогара София. АЕО - Обяснителни бележки към Въпросника за самооценка. Списък допуснати Акцизи Столична.

Списък Недопуснати Акцизи Столична. Обява инспектор 6 Русе. Обява МИ 2 Пд. Търг дизелово гориво Митница Свищов. Актуализиран списък в съответствие с кодовете по ХС от г.

Списък допуснати Лом Дани. Списък допуснати Лом Дани 2. Недопуснати Лом Дани 2. Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект в административната сграда на Митница Аерогара София.

Съобщение за търг дизелово гориво Митница Свищов. Обява за продажба чрез преговори с потенциални купувачи. Обява МП Лесово чл. Митница Лом - втора обява за търг - продажба на пилешки бутчета. Информация за върната гар. Документация обзавеждане ТИР терминал Списък допуснати Аерогара София Конкурс старши счетоводител Югозападна.

Заповед за отдаване под наем на момещение в сградата на Митница Аерогара София. Списък доп ИТ Изток. Списък недоп ИТ Изток. Списък допуснати старши счетоводител Югозападна. Списък недопуснати старши счетоводител Югозападна.

Търг акцизни стоки Митница Столична Обява началник на сектор МЗ Варна. Обява Лом 8 МИ. Обява Лом 2 МИ. Обява 3 МИ Русе. ПЛ САМ ПЛ РВЦ ПЛ БТК ПЛ ДДД Обява за 1 щ. Списък допуснати Лом 8 МИ. Недопуснати за 6 бр. Митница Свиленград-съобщение за първи търг-трета процедура за прераб. Списък с допуснати кандидати РМИ Свиленград.

Списък недопуснати кандидати РМИ Свиленград. Osiguryavane na hrana Balchik. Съобщение отваряне на цени. Списък допуснати Лом 2. В и К Варна. В и К Габрово. Договор В и К Шумен. Списък допуснати главен сч. Допуснати кандидати за 16 бр. Info skl dog Ruse. Списък допуснати ТП Списък недопуснати ТП Inf skl dog Toplo Sofia. Списък допуснати 4 главен експерт. Съобщение за отваряне на цени. Обявление възложена поръчка Враца. Dog Ruse s pril.

Обява 2 разследващ инспектор Аерогара. Dog OP 2 auto france Недопуснати Бургас Дани Допуснати Аерогара 7 щ. Недопуснати за 8 щ. PDF - Митническа хроника бр. Protokol 2 ohrana Varna. Protokol 3 ohrana Varna. Dokomentacia mobilna rentgenova sistema. Митница Югозападна - търг с тайно наддаване за продажба на автомобили - оглед R RUSE Dokumentacia stac rentg s-ma. PR 1 LOM R OPDU O OPDU Dogovor V i K Yovkovtsi. Становище по контрол чл. Garancii uchastie Auto France.

Заявление за разрешение за ОИО, приложими от 5. Заявление за ОТИ Често задавани въпроси за Обвързваща тарифна информация. Указания за попълване на заявлението за издаване на ОТИ. Декларация за данните, свързани с митническата стойност D. Обява началник на сектор Варна Обща информация за промените в митническото законодателство, произтичащи от прилагането на Митническия кодекс на Съюза от 1 май г.

Promenena Dokumentacia UPS Новости в разпоредбите за непреференциален произход на стоките, приложими от 1 май г. Razyasnenie stac rentg s-ma. Често задавани въпроси, във връзка със СВП с Китай.

Справка за внесен акциз от СМОД по адрес на управление-община през г. Публичен регистър за регистрация на цени на тютюневи изделия.

Правила за осъществяване на процеса по регистриране на цени на тютюневи изделия и заявяване на бандероли за тютюневи изделия. Otvaryane na ceni GKPP.

Съобщение цени охрана ЦМУ. Обява инспектор Капитан Андреево. Обява заместник началник на Митница Бургас. Protokol 1 za OP 3,5 i 7. Protokol 1 spec obleklo. Protokol 1 mob Re s-ma. Сертификат - Пловдив - заповед. Протокол за вземане на проба — формуляр за митницата.

Протокол за вземане на проба — формуляр за лабораторията. Протокол за вземане на проба — формуляр за декларатора. Заявка за анализ или контрол — заявител. Заявка за анализ или контрол — лаборатория. Анкетна карта за удовлетвореност на външен посетител.

Декларация на външен посетител. Анкетна карта за оценка работата на лабораторията. Разрешение за ОИО, приложими от 5. Dokumentacia sait ohrana stolichna. Obyavlenie mini van izp dog.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Агенция "Митници" към Правила за организация на административното обслужване. Заповед за утвърждаване на правила за административно обслужване. Protokol 2 koli CMU. Protokol 3 koli CMU. Protokol 2 koli UYG.

Protokol 3 koli UYG. Dogovor V i K Blagoevgrad. Raziasnenie ohrana Burgas Raziasnenie ohrana Stolocna Разпоредби, свързани с предоставяне на статус на ОИО, в сила от Митническа хроника - бр. Регионална конвенция по паневросредиземноморските преференциални правила за произход. Задържани цигари и тютюн, предназначени за нелегално разпространение P1 izvungar Lom P1 pochistvane Aerogara OP 4 un.

OP 5 UN. Raz 2 fix tel Obiavl vezni prikl dog. Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи. Obiavl komeks aerog pochistv. Pr 1 obl poz Pr 2 poz Pr 3 poz Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект, предназначен за банков офис. Обява за участие в търг за отдаване под наем на обект, прадназначен за поставяне на АТМ. Обща информация за обезпеченията за потенциално и съществуващо митническо задължение по МКС.

Преференциални търговски договорености на Европейския съюз. Комбинирана номеклатура за г. Protokol 1 ohrana aerogara. Protokol 2 ohrana aerogara. Protokol 3 ohrana aerogara. Protokol 4 ohrana aerogara. Protokol 5 ohrana aerogara. Doklad na komisiqta ohrana aerogara.

Reshenie klasirane ohrana aerogara. Protokol 1 koli svishtov. Protokol 1 ohrana Burgas. Protokol 2 ohrana Burhas. Protokol 3 ohrana Burgas. Protokol 4 ohrana Burgas. Reshenie prekratqvane OP1 ohrana Burgas.

Омска" "Инструкция о порядке приема в эксплуатацию, техническом обслуживании и ремонте телевизионных антенн коллективного пользования ТАКП " утв. N списка предприятий и учреждений, из домов которых допускается выселение в судебном порядке без предоставления жилой площади рабочих и служащих в соответствии со статьей Гражданского кодекса РСФСР" "Правила и нормы техники безопасности, пожарной безопасности и промышленной санитарии для окрасочных цехов" утв.

Постановлением Президиума ЦК профсоюза медицинских работников от N "О дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения" "Инструкция о производстве судебно-психиатрической экспертизы в СССР" утв. Справочник по материалам государственных архивов " подготовлен ЦГА РСФСР "Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости электрической и тепловой энергии в энергосистемах и на электростанциях, затрат на передачу и распределение энергии в электрических и тепловых сетях" утв.

Главным государственным санитарным врачом СССР N 18 и от 21 марта г. N 11 "Об утверждении перечня курортов РСФСР, имеющих республиканское значение" "Методика эпидемиологического анализа заболеваемости дизентерией" утв.

N "О порядке рассмотрения и исполнения смет специальных средств учреждений, состоящих на союзном бюджете, республиканских бюджетах союзных и автономных республик и местных бюджетах" "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов" утв.

N списка предприятий и учреждений, из домов которых допускается выселение в судебном порядке без предоставления жилой площади рабочих и служащих в соответствии со статьей Гражданского кодекса РСФСР" "Бензины авиационные.

About the Author: venrito