Written by: Posted on: 15.07.2014

Tanita bc 570 инструкция

У нас вы можете скачать книгу tanita bc 570 инструкция в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Insert the supplied Open. B e sure that the polarity of the batteries is set properly. If the batteries are incorrectly positioned the fluid may leak and damage floors. If you do not intend to use this unit for a long period of time, it is advisable to remove the batteries Direction. Then follow the procedure 1 and 2. Setting and storing personal data in the memory You will receive readings only if data has been programmed into the Tanita Remote Tabletop Display.

Taking body composition readings Do not stand on the platform. Step onto the platform while the Green Indicator Light is blinking. Legen Sie die mitgelieferten abgebildet Mignonbatterien wie gezeigt ein.

Folgen Sie dann den Schritten 1 und 2. Stellen Sie sich nicht auf die Plattform. Avant utilisation Insertion des piles Ouvrez. Zwangere vrouwen mogen alleen gebruik maken van de weegfunctie. Alle andere functies zijn niet bedoeld voor zwangere vrouwen. Plaats het toestel niet op gladde oppervlakken zoals een natte vloer. Tanita aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wat voor schade of verlies dan ook veroorzaakt door het toestel of voor wat voor eis tot schadevergoeding van derden dan ook.

Voorbereiding Inzetten van de batterijen Doe de klep van het batterijvak aan de onderkant van de weegschaal open. C ontroleer of de polen van de batterijen de juiste richting op wijzen. Als de batterijen niet de goede kant op zitten, kunnen ze gaan lekken, waardoor uw vloer beschadigd kan worden. Volg daarna procedure 1 en 2, zoals hierboven beschreven staat. Persoonlijke gegevens instellen en opslaan in het geheugen U kunt alleen metingen ontvangen als deze gegevens in het Tanita afstandbestuurde bureaudisplay zijn geprogrammeerd.

Selecteer het persoonlijke gegevensnummer Gebruik de SET toets om het toestel in te schakelen. Meten van uw lichaamssamenstelling Ga nog niet op de weegschaal staan. Ga op de weegschaal staan terwijl het groene indicatorlampje knippert. Non collocare la bilancia su una superficie scivolosa, ad esempio un pavimento bagnato.

Le batterie devono essere correttamente orientate. Inserire le batterie nello schermo remoto. Premere uno qualsiasi dei tasti del pannello anteriore per avviare il processo di comunicazione con la bilancia. Misurazione della composizione corporea No coloque este monitor sobre superficies resbaladizas, como por ejemplo un suelo mojado.

Insertar como se muestra. Для беременных женщин разрешается только функция взвешивания. Все другие функции противопоказаны беременным женщинам. Нельзя помещать данный монитор на скользкие поверхности, например на мокрый пол.

Tanita не несет ответственность за любые виды повреждений или убытков, вызванных монитором, и не принимает никаких претензий от третьих лиц.

Важные замечания для пользователей Подготовка к использованию Вставка батареек Откройте крышку батарейного отсека с обратной стороны измерительной платформы. Убедитесь, что батарейки вставлены с соблюдением правильной полярности. Неправильная установка батареек может привести к вытеканию жидкости и повреждению Далее выполните операции 1 и 2. Задание и запись в память персональных данных Показания могут быть получены при условии, что данные запрограммированы в удаленном настольном дисплее Tanita.

Выбор номера персональных данных Нажмите кнопку SET, чтобы включить прибор. Получение значений измерения показателей состава тела Не вставайте на платформу. Встаньте на платформу, когда замигает зеленый световой индикатор. Body Composition Guide A guide to your body composition monitor This product may not have all the measurement abilities described in this Guide. Please refer to the product manual for more details.

Bitte schlagen Sie Genaueres in der Produktbeschreibung nach. Healthy Range Indicator only ; the other features are not applicable to children. Your monitor is also equipped with an athlete mode for adults with athletic body types.

Tanita defines an athlete as a person involved in intense physical activity of approximately 10 hours per week and has a resting heart rate of 60 beats per minute or less. Applicable age Body fat percentage is the amount of body fat as a proportion of your body weight.

Reducing excess levels of body fat has shown to reduce the risk of certain conditions such as high blood pressure, heart disease, diabetes and cancer. The chart below shows the healthy ranges for body fat. Ensuring you, have healthy levels of visceral fat may reduce the risk of certain diseases such as heart disease, high blood pressure, and the onset of type 2 diabetes.

The Tanita Body Composition Monitor will provide you with a visceral fat rating from 1 — Rating from 1 — 12 Indicates you have a healthy level of visceral fat. Tanita has conducted in-depth research into the relationship of BMR and body composition giving a much more accurate and personalized reading for the user based on the impedance measurement. Below is the result of estimated bone masses of persons aged 20 to 40, who are said to have the largest amounts of bone masses, by weight.

Tanita Body Weight Science Institute Please use the below charts as a guide to compare your bone mass reading. Menopause in den Bauchraum verlagert. Einstufung von 1 — 12 Zeigt an, dass Sie einen gesunden Anteil an Viszeralfett haben. Le tableau ci-dessous vous montre les plages saines du taux de graisse corporelle. De andere functies zijn niet van toepassing op kinderen.

Uw monitor is ook met een atletenmodus uitgerust voor volwassenen met atletische lichaamstypes. Tanita definieert een atleet als een persoon die zich aan intense fysieke activiteit houdt van ongeveer 10 uren per week met een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder.

Leeftijd tussen jaar Lichaamsvetpercentage staat voor: Het is aangetoond dat door het verminderen van excessieve niveaus van lichaamsvet, het risico op bepaalde aandoeningen zoals hoge bloeddruk, hartziekte, diabetes en kanker afneemt.

De onderstaande tabel geeft de gezondheidsmarges voor lichaamsvet weer. Lichaamsvetbereik van kinderen Lichaamsvettabel voor normale volwassenen Ondervet Tanita aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig nadeel veroorzaakt door het verlies van de opgeslagen gegevens. Tanita wijst alle aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door het apparaat of eventuele eisen tot schadevergoeding van derden van de hand.

Plaats de meegeleverde AA-batterijen zoals aangegeven. Ervoor zorgen dat de min- en pluspolen van de batterijen zich op de juiste plaats bevinden.

Alleen van toepassing bij modellen die over een gewichtmodusschakelaar beschikken. U kunt de gewichtseenheid wijzigen door gebruik van de schakelaar die zich aan de achterzijde van de weegschaal bevindt. Als de gewichtsmodus wordt ingesteld op pond of stones-pond, dan zal de lengtemodus automatisch worden ingesteld op voet en inches. Het apparaat inschakelen Druk op de knop SET om het apparaat in te schakelen. Het apparaat zal piepen om het inschakelen te bevestigen, het nummer voor de persoonlijke gegevens zal worden weergegeven en het display zal knipperen.

Op de weegschaal stappen Stap op de weegschaal terwijl de weegschaal is uitgeschakeld, de weegschaal wordt automatisch ingeschakeld en begint te wegen. Druk op de knop Guest om het apparaat te activeren. Volg de onderstaande stappen: Er kan geen uitlezing zijn als het weegvermogen wordt overschreden.

BC De volgende opschriften kunnen op batterijen die Gewicht Capaciteit verontreinigende stoffen bevatten, aangetroffen worden: Inserire nei modi indicati le batterie AA in dotazione. Quindi eseguire i passi: Para uso solamente con modelos que tienen el interruptor de modo de peso. BC Estas marcas pueden encontrarse en las pilas que Capacidad de peso contienen contaminantes: Tanita не несет ответственность за любые виды потерь, вызываемые утратой зарегистрированных данных.

Tanita не несет ответственность за любые виды повреждений или убытков, вызываемых этими приборами, и не принимает никаких претензий от третьих лиц. Расчетные значения процентного содержания жира в теле изменяются в зависимости от содержания воды в теле и могут зависеть от Вставьте входящие в комплект батарейки типа АА, как показано на рисунке.

Убедитесь, что батарейки вставлены с соблюдением правильной полярности. Неправильная вставка батареек может привести к вытеканию жидкости, повреждающей основание. Если не планируется использовать данный прибор в течение длительного периода времени, целесообразно Эта функция есть не у всех моделей. Вы можете изменить единицу веса при помощи переключателя на задней панели устройства. Если весы установлены в режим фунтов или стоунов, измеритель роста будет автоматически переведен в режим футов и дюймов.

Устройство издаст звуковой сигнал для подтверждения активации, на дисплее появится Номер личных данных, и экран начнет мигать. Если вы не запрограммируете устройство в течение 60 секунд после включения, оно автоматически отключится. Встаньте на весы Встаньте на весы в выключенном состоянии, они включатся автоматически и начнут измерение. Ознакомление с результатами После измерения результаты автоматически отобразятся в порядке, указанном внизу: Затем выполните следующие действия: Сперва прибор выдаст результаты взвешивания, оставайтесь на весах, пока на дисплее не отобразится процент жира в организме.

Результаты замеров будут высвечиваться в течение 40 секунд. Убедитесь, что сняты носки или чулки , а подошвы Ваших ступней чисты и правильно выровнены по направляющим на измерительной платформе.

Результат не может быть получен ввиду превышения верхнего предела веса. BC Такие обозначения стоят на батарейках, содержащих загрязняющие вещества: Page of 52 Go.

About the Author: funpieti